Gegevensbeschermingsbeleid

Voorwoord

In dit beleid is vastgelegd hoe wij de gegevens verwerken die wij over u verzamelen wanneer u onze website bezoekt.

Wij hechten het allergrootste belang aan het recht op privacy en de bescherming van de persoonsgegevens van onze gebruikers. Ook bij de wijze waarop wij onze activiteiten opbouwen, organiseren en uitvoeren, stellen wij de bescherming van uw privacy voorop.

Om uw persoonsgegevens optimaal te beschermen, voldoen onze website en onze beheerders (host, aanbieders van IT-diensten) aan de beginselen die in de nationale en Europese regelgeving zijn vastgelegd.

Externe links

De praktijken die in deze verklaring over de bescherming van persoonsgegevens worden beschreven, hebben uitsluitend betrekking op de website waterloo1815.be. Op onze website kunnen, in het kader van onze partnerschappen, externe links naar andere organisaties/entiteiten verbonden aan Waterloo 1815 worden geplaatst. U kunt het privacybeleid van die andere organisaties/entiteiten raadplegen wanneer u hun website(s) bezoekt. Wij wijzen u erop dat wij in geen geval verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid noch voor de inhoud van de andere websites.

Doeleinde en categorieën van verzamelde gegevens

U kunt onze website bezoeken zonder persoonsgegevens mee te delen. Voor sommige diensten die u gebruikt, kunnen wij echter niet anders dan bepaalde automatisch herkende elementen verzamelen en bewaren: datum en uur, IP-adres, domeinnaam, gebruikte navigatiesoftware en besturingssysteem (indien de browser die informatie meedeelt), het adres van de bezochte pagina (als de browser het meedeelt), het gevraagde onderwerp en de staat van uitvoering van het verzoek.

Die gegevens worden verzameld door middel van cookies, die tot doel hebben onze dienstverlening te verbeteren en statistieken op te stellen.

Wij bewaren ook een aantal gegevens die u vrijwillig verstrekt bij het invullen van ons contactformulier. Dit formulier bevat gegevens die wij nodig hebben om, zoals gevraagd, contact met u op te nemen. De overige facultatieve gegevens dienen om u beter te leren kennen.

Wanneer wij gegevens verzamelen die u ons in uw verzoek om contact meedeelt, kunnen wij er bovendien ook anonieme informatie uithalen en die met andere informatie combineren. Die informatie wordt gebruikt en anoniem geanalyseerd om ons een beter inzicht te geven in bepaalde trends en gebruikersgedragingen.

Wij verzamelen de persoonsgegevens die u ons via het contactformulier meedeelt. Wij koppelen de gegevens die op dit formulier worden ingevuld, nooit met de cookies die in uw computer worden achtergelaten. Al onze personeelsleden en operatoren die toegang hebben tot persoonsgegevens en deze verwerken, zijn onderworpen aan geheimhoudingsplicht.

Doorgifte naar landen buiten de EU

Om uw verzoeken en de bewegingen op onze website te kunnen beheren, is het mogelijk dat wij gegevens (cookies) moeten doorgeven aan dienstverleners buiten de Europese Unie. Voordat uw gegevens worden doorgegeven naar landen buiten de EU, controleren wij de regels die op doorgiften naar landen buiten de EU van toepassing zijn. Sommige van onze huidige dienstverleners zijn in de Verenigde Staten gevestigd. Zij hebben allemaal de beginselen van het “Privacy Shield” onderschreven.

Indien u meer wilt weten over het “Privacy Shield”.

Cookies en andere middelen

Zoals hierboven reeds vermeld, verzamelen wij tijdens uw bezoek aan onze website anonieme gegevens die ons helpen om onze gebruikers beter van dienst te zijn. Wij registeren bijvoorbeeld de domeinen van waaruit u onze website bezoekt, en meten de activiteit van de internetgebruikers op onze website. Dankzij die informatie kunnen wij weten door hoeveel internetgebruikers elk deel van onze website wordt bezocht en kunnen wij die nog nuttiger maken voor de bezoekers. Hiervoor moeten wij van tijd tot tijd de activiteitenrapporten analyseren waarin die informatie wordt opgeslagen, om de bewegingen van onze servers, het aantal bezochte pagina’s, de vraag naar bepaalde pagina’s en de interesse in bepaalde onderwerpen te meten. Die rapporten kunnen worden bewaard en te allen tijde en op alle mogelijke manieren worden gebruikt om veiligheidsinbreuken te voorkomen en de integriteit van de gegevens op onze servers te beschermen.

Om die informatie te verzamelen, gebruiken wij diverse middelen waaronder cookies. Een cookie is een gegevenselement dat door een website naar uw browser wordt gestuurd en op uw harde schijf wordt opgeslagen. Er zijn cookies aanwezig in de privégedeelten van onze website (als de gebruiker zich erop inschrijft).

Welke cookies gebruiken wij?
Deze website maakt gebruik van cookies. Dankzij die cookies kunnen wij de inhoud en berichten personaliseren, socialemediafuncties aanbieden en ons websiteverkeer analyseren. Wij delen ook informatie over het gebruik van onze website met onze socialemedia-, reclame- en analysepartners. Zij kunnen die informatie combineren met andere gegevens die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld wanneer u van hun diensten gebruik hebt gemaakt. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.
Cookies zijn tekstbestandjes die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.
Volgens de wet mogen wij slechts cookies op uw apparaat achterlaten als zij strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Voor alle andere soorten cookies moeten wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door derde dienstverleners die op onze pagina’s worden weergegeven.

Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

In ons privacybeleid vindt u meer informatie over wie wij zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe wij persoonsgegevens verwerken.

Doorzending van gegevens

Wanneer u ons uw gegevens meedeelt met de bedoeling dat wij contact met u opnemen, worden deze gegevens uitsluitend verwerkt door interne personeelsleden die daartoe door Waterloo 1815 zijn gemachtigd. Zij worden niet doorgezonden naar externe derden.

Uw rechten

U hebt recht op toegang tot de gegevens over uzelf. U hebt ook het recht de wissing ervan te vragen, het recht tegen de verwerking ervan bezwaar te maken ingeval daarvoor een redelijke grond bestaat, het recht om hun rectificatie te vragen, een recht op overdraagbaarheid en het recht om de beperking van hun verwerking te vragen (zie cnil.fr voor meer informatie over uw rechten).

Om die rechten uit te oefenen of als u vragen hebt over de verwerking van uw gegevens, kunt u contact met ons opnemen:

    1. per e-mail: info@waterloo1815.be
    2. per post: Route du Lion 1815, 1420 Braine-l’Alleud

Wanneer u uw rechten wilt uitoefenen, moet u ons een identiteitsbewijs voorleggen. Indien u ons dit niet bezorgt, kunnen wij uw verzoek niet behandelen en behouden wij ons het recht voor geen gevolg te geven aan uw verzoek.

Als u, nadat u contact met ons hebt opgenomen, van mening bent dat uw rechten niet worden geëerbiedigd, kunt u altijd een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Veiligheid

De bescherming van de kwaliteit en integriteit van uw persoonsgegevens is onze eerste zorg. Dankzij beveiligingstechnologieën en -maatregelen die wijzelf en onze technische dienstverleners toepassen, kunnen wij uw gegevens tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, kwaadaardige of accidentele vernietiging of onopzettelijk verlies beschermen. Wij passen onze veiligheidsprocedures voortdurend aan de technologische evoluties aan om een maximaal beschermingsniveau te kunnen handhaven. Onze personeelsleden en die van onze onderaannemers die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn contractueel onderworpen aan geheimhoudingsplicht.

Reclame op onze website

Onze website bevat geen reclameboodschappen.